SMŠ Elba

Deťom sa venujú:


Bc. Katarína Káňová


Mgr. Jana Mišenčíková

  • intenzívne rozvíjame prirodzený výtvarný talent a estetické cítenie u detí prostredníctvom netradičných výtvarných techník v priebehu dňa, ktorý dieťa s nami trávi
  • pravidelne podnecujeme umeleckú predstavivosť u detí zážitkovým učením / spolupráca so ŠARIŠSKOU GALÉRIOU, spolupráca s pedagógmi a žiakmi SSOŠ - ELBA, týždenný jesenný výtvarný plenér " Jesienkine farbičky " - vlastná škola v prírode
  • sme úspešní v účastiach vo výtvarných súťažiach určených pre deti predprimárneho veku
  • pripravujeme deti do prípravného ročníka Súkromnej základnej umeleckej školy - ELBA
  • rozširujeme si kompetencie v ostatných oblastiach .... spoznávame svet okolo nás a všetko ,čo s ním súvisí -hráme divadlo, spievame, tancujeme, cvičíme v dvoch vlastných telocvičniach ... a samozrejme HRÁME SA!