SMŠ Elba

Záujmová aktivita POHYBOVÁ PRÍPRAVA

FOTO


Mgr. Valentím Mikita a Petra Výrostková, tréneri


  • Pohybová príprava obsahuje základy atletiky, gymnastiky a loptových hier
  • Prebieha formou hier a súťaží, pretože je vedecky dokázané, že deti milujú hry a radi medzi sebou navzájom súperia.
  • Pri pohybových aktivitách rozvíjame u detí schopnosti ako koordinácia, sila, rýchlosť, vytrvalosť , kondícia, orientácia, rytmika, rovnováha...
  • Deti sa naučia omnoho viac dôležitejším veciam napríklad ako samostatnosti, trpezlivosti, zodpovednosti , fair play, a mnoho ďalších morálno- vôľových vlastností
  • Na začiatku sa deti učia hrám a pohybovým schopnostiam, ktoré upevňujú ich telesné a duševné zdravie, postupne prechádzajú na zložitejšie hry
  • Pohybová aktivita prebieha 2x týždenne