SMŠ Elba

Deťom sa venujú:


Renáta Pavliščíková

Bc. Martina Baranová


  • celodenná komunikácia v AJ / listening - počúvanie, speaking - rozprávanie, repeating - opakovanie, singing and dancing- spievanie a tancovanie/
  • kvalitní profesijne a jazykovo zdatní pedagógovia /absolventi zahraničných stáží/
  • didaktické vybavenie - PC, TV, DVD, pre jednoduchšie hravé učenie sa prostredníctvom detských edukačných programov na cibrenie výslovnosti a slovnej zásoby v cudzom jazyku, systematicky plánované sledovanie rozprávok, filmov a počúvanie hudby výlučne v angličtine, aby dieťa nadobudlo pocit prirodzenosti jazyka v jeho každodennom živote
  • poznatky a informácie v AJ, vedomosti o inej kultúre, tradíciach ľudí...
  • pravidelné prezentácie aktivít na spoločných školských podujatiach