SMŠ Elba

Deťom sa venujú:


Erika Štarmachová


Mgr. Štefan Buzogaň

  • deťom umožňujeme každodenné pohybové vyžitie nenáročnou a hlavne zábavnou formou
  • učíme sa vnímať rytmus a melódiu cez piesne, pohyb, hrou na telo
  • osvojujeme si základné tanečné prvky , žánre hudby a tance
  • tancom si osvojujeme správne držanie tela a navodzujeme si skvelú náladu
  • rozširujeme si kompetencie v ostatných oblastiach .... spoznávame svet okolo nás a všetko , čo s ním súvisí - hráme divadlo, spievame, tancujeme, cvičíme v dvoch vlastných telocvičniach ... a samozrejme HRÁME SA!