SMŠ Elba

Deťom sa venujú:


Alica Petraníková


Mgr. Valentín Mikita

  • už od ranného veku detí prostredníctvom zámerného pedagogického pôsobenia na rovine HRY ovplyvňujeme u detí estetické normy a vkus
  • postupne pravidelne podnecujeme umeleckú predstavivosť u detí cielenými estetickými aktivitami, ktoré ovplyvňujú estetické postoje (zážitkové učenie - vnímanie umeleckých diel) - Sarišská galéria
  • súčasťou estetickej výchovy sú aj výtvarné činnosti, ktoré sa realizujú v dvoch rovinách: vnímanie – v ktorom sa uplatňujú metódy úmyselného alebo neúmyselného vnímania umeleckého diela a tvorba – kde sa uplatňuje veľká rozmanitosť metód – tvorivá forma.
  • sme úspešní v účastiach na výtvarných súťažiach určených pre deti predprimárneho veku (Svet okolo nás, Vesmír očami detí)
  • výtvarné diela našich "malých umelcov" cielene vo veľkej miere esteticky dotvárajú interiér SMŠ
  • každodenný pobyt detí v našej súkromne materskej škole umožňuje rozširovaťsi kompetencie i v ostatných oblastiach ... spoznávame svet okolo nás a všetkého, čo s ním súvisí -hráme divadlo, spievame, tancujeme, cvičíme ... a samozrejme HRÁME SA