SMŠ Elba

Deťom sa venujú:


Michaela Bugnová

Zuzana Milá


  • učíme sa správne vyslovovať hlásky a používame ich pri prednášaní básničiek a riekaniek
  • rozvíjame hudobné schopnosti detí - rytmické, intonačné, vokálne, inštrumentálne a percepčné
  • učíme sa improvizovať a imitovať zvieratá a prácu dospelých
  • deti sa stávajú malými hviezdičkami, ktoré zažiaria na pódiu bez obáv, aj keď pri nich nieje mamka, alebo ocko ... a samozrejme HRÁME SA!