SMŠ Elba

Deťom sa venujú:


Tatiana Homroková


triedna učiteľka Mgr. Michaela Jacková

Stela Kačalová


  • pravidelne podnecujeme umeleckú predstavivosť u detí priamym pozorovaním - zážitkovým učením pozorovanie okolia, vychádzky, priamy kontakt s prírodou - spolupráca s Lesmi SR - odštepným závodom v Sobranciach
  • sme úspešní v účastiach na výtvarných súťažiach určených pre deti predprimárneho veku / Veselé pastelky Stelky - Poprad, Zelený svet, Príroda okolo nás/
  • výtvarné diela našich "malých umelcov" cielene vo veľkej miere esteticky dotvárajú interiér SMŠ
  • rozširujeme si kompetencie v ostatných oblastiach ... spoznávame svet okolo nás a všetkého, čo s ním súvisí -hráme divadlo, spievame, tancujeme, cvičíme ... a samozrejme HRÁME SA!