SMŠ Elba

TANEČNÝ ODBOR

FOTO


Janette Ružbarská DiS. art.


  • Túžba po pohybe s pocitom vnútornej radosti sú prirodzenou súčasťou detského života.
  • Je len málo detí, ktoré prichádzajú do tanečných sál s prirodzene vyvinutým zmyslom pre tanečný prejav.
  • U väčšiny detí je nutné túto citlivosť v tanečnom prejave dlhoročnou prácou rozvíjať, čo znamená viesť ich k návykom správneho držania tela, rozvíjať vnútorný pocit pre hudbu a pohyb, rozvíjať vnímavosť, predstavivosť, hudobné, priestorové ale aj kolektívne cítenie.
  • Asi takto by sme mohli stručne charakterizovať poslanie tanečného odboru. Vyučovanie sa uskutočňuje v rozľahlých priestoroch modrej telocvične so zrkadlami, kde svoje umelecké kreácie môžu žiaci hneď aj skontrolovať.