SMŠ Elba

Ctení čitatelia,


naša Súkromná materská škola ELBA vstúpila na školský trh medzi materské školy v Prešovskom kraji pred desiatimi rokmi. Nebola to

cesta ľahká, pretože vybudovať si dobré meno medzi toľkými materskými školami nebolo jednoduché. Mamičky, ktoré vychovávajú detí od narodenia spolu v manželstve, partnerstve alebo samé, majú často-krát diametrálne rozdielne názory, nároky a neraz neopodstatnené požiadavky na výchovu a vzdelávanie učiteľov v materských školách. Preto bolo a je náročné skĺbiť opodstatnené a mnohokrát neopodstatnené požiadavky a nároky rodičov ak nie do jedného celku, tak aspoň do spoločného prúdu, aby každý účastník (dieťa, rodič, učiteľ) výchovno-vzdelávacie procesu bol spokojný. Nám sa to spolu s rodičmi, ktorí s nami začínali a zverili k nám svoje deti podarilo. Hoci padli aj slova kritiky a gestá nespokojnosti, nás to neodradilo. Ba naopak, naštartovalo nás to k tvorivému nepokoju a každým dňom sme sa posúvali ďalej a ďalej, čo trvá do dnešného dňa. Lebo bez oprávnenej kritiky, ale aj pochvaly, by naša materská škola nebola vyhľadávaná a žiadaná. Okrem týchto poznatkov získaných počas 10. rokov, sme nadobudli skúsenosť , že byť dobrí neznamená mať všetko. Zriadiť „zlatú klietku“ , ktorá je exkluzívna navonok, je pre nás neprijateľné, pretože nám nezáleží len na hmotnom majetku, ale na detskej krehkej dušičke, ktorá je čistá a zraniteľná. Našou prioritou je, aby exteriér a vybavenie interiéru , v prvom rade, spĺňali všetky hygienické a bezpečnostné zásady pre deti predškolského veku a aby sa deti v materskej škole cítili bezpečne. Ale nielen na to dbáme, ale hlavne nám záleží na tom, aby sa u nás deti cítili šťastne, radostne a zdravo. K tomu prispieva dobrá klíma v kolektíve učiteľov, nepedagogických zamestnancov a dobré vzťahy s rodičmi zverených deti. Ak každý prispeje svojou troškou trpezlivosti, porozumenia a lásky, vytvorí sa nádherný celok, ktorý obohatí každého z nás. Potom sa otvorí priestor pre pokojnú výchovu a vzdelávanie zverených deti. Prostredníctvom nášho Indikátora (ukazovateľa) Vás chcem vtiahnuť do „ útrob“ našej materskej školy, ktorá okrem výchovno-vzdelávacieho procesu poskytuje aktivity, ktoré spájajú a obohacujú rodiny, pomáhajú pri nadväzovaní priateľstiev a dopĺňajú rodinnú výchovu. V tom je nám nápomocný učiteľmi školy vypracovaný - Školský vzdelávací program „ Škôlka Vašich prianí“, ktorý je doplnený o požiadavky a priania rodičov. Ak budete prechádzať stranu po strane, dozviete sa o nás viac, získate informácie o učiteľoch, deťoch, triedach, aktivitách, kurzoch, podujatiach, našich oceneniach a našich a vašich úspechoch. Bude mojím a naším potešením, ak získané informácie budete šíriť ďalej, a tak prispejete k dobrému menu našej materskej školy. Pozývam Vás k nám , pretože je lepšie „raz vidieť ako stokrát počuť alebo čítať.“
>