SMŠ Elba

VÝTVARNÝ ODBOR

FOTO


Mgr. Daniela Olejárová


  • Vyučovanie sa realizuje prostredníctvom činností v predmetoch kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti a vybrané state z teórie umenia.
  • Žiaci svoje umelecké zručnosti rozvíjajú vo výborne vybavených priestoroch – výtvarných učebniach a ateliéroch.
  • Vedú ich výtvarníci s dlhoročnými skúsenosťami.
  • Súčasťou vyučovania sú aj rôzne mimoškolské aktivity, ako návšteva múzeí, galérií a ateliérov umelcov.
  • Žiaci obľubujú aj prácu na hrnčiarskom kruhu a skúšanie rôznych grafických techník.