Domov
Pobyt v Škole v prírode si môžete rezervovať vopred. Odporúčame nečakať na poslednú chvíľu najmä počas dovolenkovej sezóny.